Wat is Python? Uitleg van de programmeertaal + [spiekbriefje] (2023)

Wat is Python? Python is eenkrachtige programmeertaal die gemakkelijk te leren isen wat je kunt doen. Zelfs voor onervaren ontwikkelaars.

De taal wordt steeds vaker gehoord en gelezen, en terecht. Python wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt bij de ontwikkeling van webapplicaties en voordata wetenschap. Je zult versteld staan ​​van wat je in een mum van tijd kunt doen met Python. lees hier6 redenen waarom het leren van Python een goed idee is.

1. Over de oorsprong en geschiedenis van Python

De eerste versie van Python werd in 1991 gepubliceerd door Guido van Rossem. Hij ontwikkelde de programmeertaal met de volgende doelen: (1) zo leesbaar mogelijk zijn, (2) gratis en voor iedereen beschikbaar zijn: Open Source, en (3) er alles mee kunnen doen.

De betekenis van de naam Python is terug te voeren op een comedyserie genaamd Monty Python's Flying Circus. Van Rossem las over deze serie tijdens het zoeken naar een naam. Op zoek naar een korte, unieke en enigszins mysterieuze naam, koos hij voor Python. Het logo bevat twee gele en blauwe slangen. Na de eerste release zijn er tot nu toe verschillende versies uitgebracht, waarvan versie 3 de laatste is. Python 2.7 is ook nog steeds populair.

Zelfverzekerd waardevolle inzichten uit data halen? Schrijf je dan in voor één van onze Python trainingen.


2. De populariteit van Python

Python is een relatief gemakkelijke programmeertaal omdat het intuïtief te begrijpen is, wat het ook gemakkelijk maakt om te leren. Het is veel gemakkelijker te lezen en te begrijpen dan andere programmeertalen zoals Java of C.Een Python-scriptis gemiddeld drie keer compacter dan bijvoorbeeld een Javascript. Hierdoor kunnen ontwikkelaars makkelijker samenwerken en kan een applicatie in minder tijd worden ontwikkeld.

Bovendien is Python gratis te downloaden en heeft het de mogelijkheid om er veel te gebruikenPAKKETJES(Python-functiesdie u standaard al kunt gebruiken) die extra functies mogelijk maken. Hiermee kun je gemakkelijk functies van anderen of jezelf (her)gebruiken, waardoor het nog sneller wordt om een ​​script te maken en iets waardevols en moois te ontwikkelen.

De laatste jaren hoor je steeds meer over data science. Bedrijven zetten steeds vaker hun grote hoeveelheid data en databronnen (big data) in om beter te presteren. Dit kan bijvoorbeeld een betere perceptie van activiteiten creëren of betere voorspellingen doen voor toekomstige situaties. Python is hiervoor uitstekend geschikt. Onder andere omdat er veel pakketten zijn om data te transformeren of om te zettenmachinaal lerenvoorspellingen toepassen. Wil je er meer over weten, zoek dan naar de scikit-learn pakketten enPanda's.

Python transformeert dus alle sectoren. Zowel privaat als (semi-)publiek (voorzichtigheid, Onderwijs,regering). Daarnaast wordt data science op allerlei gebieden toegepast. Denk bijvoorbeeld aanDatawetenschap in marketingvonRV.

3. Enorme mogelijkheden!

Python is een universele programmeertaal, wat betekent dat het voor bijna alles kan worden gebruikt. Je kunt er tekst mee verwerken, afbeeldingen en getallen aanpassen, maar je kunt er ook wiskundige vergelijkingen mee oplossen. Niet voor niets gebruiken bijna alle bekende technologiebedrijven de taal. Zo versterken Instagram, Uber en Spotify hun diensten door de mogelijkheden van Python:

 • Instagram:Een van de grootste socialemediabedrijven met meer dan 400 miljoen dagelijkse gebruikers op bijna elke smartphone. Instagram koos Python vanwege zijn eenvoud en bruikbaarheid. De gehele backend, waar alle applicatieverzoeken worden verwerkt, gebeurt in Python.
 • Uber:Uber staat voor de uitdaging om verschillende berekeningen uit te voeren, b.v. B. de voorspelling van de verwachte aankomsttijden en de toewijzing van klanten en chauffeurs. Uber doet dit met Python omdat de taal goed is met deze berekeningen. De eenvoud van Python is ook belangrijk voor Uber. Hierdoor is het makkelijker om nieuwe softwareontwikkelaars te vinden en kunnen zij eerder aan de slag.
 • Spotify:'s Werelds grootste aanbieder van muziekstreaming kiest voor Python vanwege de gunstige ontwikkelsnelheid en uitgebreide data-analysemogelijkheden. Naast data-analyse gebruikt Spotify ook Python voor de backend van zijn applicatie.

Python wordt bijvoorbeeld ook bij NASA gebruikt om apparaten en ruimtevaartuigen te programmeren. Het wordt ook door veel andere bedrijven gebruikt om betere medische diagnoses te stellen met machine learning-algoritmen, beeldherkenning toe te passen op beveiligingssystemen, spraakherkenning te gebruiken voor betere gebruikersinteractie en inzicht te bieden in het voorspellen van aandelenkoersen.

Behoorlijk indrukwekkend, hè!

4. De technologie die alles mogelijk maakt

Technisch gezien is Python een geïnterpreteerde taal op hoog niveau.meer objectgericht, interactieve programmeertaal. Dit betekent het volgende:

 • Hoog niveau: Dit betekent dat Python op vrijwel elke computer en elk besturingssysteem kan worden gebruikt. Dit staat ook voor de goede leesbaarheid en bijna menselijke vorm van de code.
 • Geïnterpreteerd: Dit betekent dat een Python-script direct kan worden gebruikt zonder dat het eerst naar een andere taal moet worden omgezet. Dit is soms het geval met andere programmeertalen. Het voordeel voor Python is dat elk stuk code dat u schrijft snel kan worden getest, waardoor het gemakkelijk wordt om tweaks en code-toevoegingen te valideren.
 • Objectgericht: u kunt objecten maken en er eigenschappen aan toewijzen. Eigenschappen kunnen bestaan ​​uit data, maar ook uit functies. Dit maakt het gemakkelijk om nieuwe gegevens toe te voegen zonder specifieke code te hoeven schrijven. Dit maakt alles compacter en begrijpelijker.
 • Interactief: vanaf de opdrachtprompt kunt u rechtstreeks communiceren met de zogenaamde Python-interpreter en alle functies gebruiken zonder dat u een script hoeft te schrijven.

Python kan gratis worden gedownload via de volgende link:https://www.python.org/downloads/. Hier kunt u zelf de gewenste uitvoering selecteren. Dan heb je de zogenaamde IDE (Integrated Development Environment) nodig. Dit is gewoon de software waarmee je je Python-script kunt maken. Wij zijn fans van Visual Studio Code:https://code.visualstudio.com/.

Om op een gebruiksvriendelijke manier met Python te leren werken, raden we Jupyter Notebook aan. Het is ook gratis te downloaden, maar u kunt het ook online proberen zonder iets te hoeven installeren. Doe hethttps://jupyter.org/try. Een gemakkelijke manier om aan de slag te gaan is ook met Anaconda. Door Anaconda te installeren zorg je ervoor dat je met de meest gebruikte pakketten direct aan de slag kunt met Python. Jupyter wordt ook automatisch geïnstalleerd. Anaconda kan worden gedownload via de volgende link:https://www.anaconda.com/distribution/.
afdrukken('Hallo Welt.')

5. Word een Python-professional!

Wij staan ​​voor dezelfde uitdaging als jij: Je ziet de potentie van Python en wilt er zelf ook gebruik van maken. Maar waar begin je? Inmiddels heb je met het lezen van deze blog een goede basis gelegd.

Om te verbeteren, moet je meer ervaring opdoen en dus kennis opdoen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Je kunt denken aan een boek als Python voor Dummies, Python-tutorials, Python-wikipagina's, YouTube-video's. Er zijn dus veel opties.

Onze ervaring is dat dit snel gaat vervelen. We identificeerden ons nooit volledig met de algemene voorbeelden die hier worden besproken, en werkten liever aan ons eigen project, waar we naar uitkeken. Wanneer je een duidelijk doel hebt van wat je wilt ontwikkelen, loop je al snel tegen veel problemen aan die je nog niet kunt oplossen. Door dit stap voor stap uit te zoeken en op te lossen, word je vanzelf beter en kun je eindelijk een goed project doen.

 1. Kies je eigen project dat je inspireert
 2. Houd eerst de scope zo klein mogelijk zodat je sneller een werkende versie hebt
 3. Duik in de details die nodig zijn voor uw project
 4. Maak je eigen script, repareer bugs en leer ervan: je zult veel antwoorden op je vragen vindenhttps://stackoverflow.com/U kunt vinden
 5. Dien uw eerste te gebruiken project in
 6. Maak een nieuwe versie van een groter bereik of start een volgend uitdagend project

Als laatste tip ontdekten we dat we onze leercurve enorm kunnen versnellen door samen te werken of meer ervaren mensen om tips te vragen. Denk aan vrienden, collega's of coaches. Door mee te werken aan een interessante casus krijg je ook inzicht in de inzichten van anderen en krijg je sneller antwoord op je vragen als je even vastloopt.

En natuurlijk is misschien wel het beste uitgangspunt het onzedata science onderwijs. Hierin hebben we al onze ervaring verwerkt zodat jij je in vier dagen kunt ontwikkelen of omscholen tot data scientist.

Wat is Python in een notendop

We behandelen vijf verschillende onderwerpen, namelijk:

 1. De eerste versie van Python werd in 1991 gepubliceerd door Guido van Rossem. Momenteel is versie 3.7 de nieuwste versie, maar ook versie 2.7 wordt nog veel gebruikt.
 2. De populariteit van Python is de afgelopen jaren toegenomen vanwege het compacte en gemakkelijk te begrijpen karakter. Het is ook gratis te downloaden en er zijn veel handige pakketten voor.
 3. Vrijwel alle moderne techbedrijven als Instagram, Uber en Spotify gebruiken Python voor data science, bijvoorbeeld om complexe algoritmes en webapps op te lossen.
 4. Python-code hoeft niet te worden geconverteerd naar een andere taal en kan direct worden gebruikt. Het is objectgeoriënteerd en gemakkelijk te lezen. Er zijn verschillende manieren om in Python te programmeren.
 5. Start je eerste kleine project en bouw voort op de geleerde lessen. Werk samen met meer ervaren mensen om sneller te leren en mooiere apps te bouwen.

Python is een gemakkelijk te begrijpen en snel te leren programmeertaal waarmee je bijna alles kunt maken.

Zelfverzekerd waardevolle inzichten uit data halen? Schrijf je dan in voor één van onze Python trainingen.


Meer weten over de kracht van Python voor data science? Schrijf je dan bij ons inPython-cursussenvoor datawetenschap of voor de onzedata science onderwijsen ontwikkel vertrouwen in programmeren en analyseren met Python.

Download een van onze opleidingsbrochures voor meer informatie

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 03/24/2023

Views: 5782

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.